Stichting B-Challenged


Jongeren werken mee op evenementen, werken samen in teams, bouwen een netwerk op en leren reflecteren.

Missie
B-Challenged is de springplank voor jongvolwassenen naar een eigen rol in de samenleving.

Visie
B-Challenged stimuleert en bereikt jongeren door aan te sluiten bij hun belevingswereld en hen actief te benaderen in hun eigen (leef)omgeving. Daarin zoekt B-Challenged naar kansen om jongeren positieve ervaringen te laten opdoen, te blijven uitdagen en zelfvertrouwen te geven. Hiermee ontwikkelen jongeren een sterk zelfbeeld en tonen ze initiatief in hun leven en in de samenleving.

B-Challenged bestaat sinds 2010 en ontwikkelde diverse programma’s om haar missie teverwezenlijken. Zij wordt bestuurd door een onbezoldigde raad van bestuur en is ANBI gecertificeerd.