Pop-Up Huiskamer


Om ambulant-outreachend en wijkgericht te werken, heeft B-Challenged een Pop-Up huiskamer gecreëerd inclusief schemerlamp, bank, salontafel en een aansprekend programmering. Deze huiskamer zetten we in als verbindings- en activeringsprogramma om jongeren te betrekken bij hun wijk, buurt en, of stad.

Jongeren worden gevraagd naar hun binding met de buurt / wijk waar zij zich ophouden. Ze krijgen de gelegenheid om aan de hand van eigen ideeën deze huiskamer te programmeren. Deze programma-onderdelen worden samen geprogrammeerd tijdens het afsluitende Big Pop-Up event, gericht op de buurt, in samenwerking met partners en ondernemers.

De uitvoering van dit programma komt altijd tot stand in samenwerking met, of in opdracht van welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, overheden en, of andere buurt- / wijkgerichte instanties. In gemeenten waar EventHands ook actief is, is deze Pop-Up huiskamer als warme opstap naar EventHands.