EventHands


B-Challenged werkt met jongeren in de leeftijd vanaf 16. Dit zijn voornamelijk jongeren met een zorgachtergrond, ontwikkelingsachterstand en, of met een verhoogd risico voor sociale uitsluiting en criminaliteit. Tegelijkertijd zijn het jongeren die graag verandering willen in hun leven, andere mensen willen leren kennen, affiniteit hebben met cultuur en deel willen nemen aan het sociaal-maatschappelijke verkeer. Zelf weten ze de ingangen niet of zijn (nog niet) competent genoeg dit zelfstandig te realiseren. B-Challenged ondersteunt ze hier onder andere bij door het EventHands-programma.

Binnen het EventHands-programma wordt cultuur ingezet als middel voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Jongeren helpen in de uitvoering van diverse festivals en evenementen door heel Nederland. Met de opgedane inspiratie en (werk)ervaring organiseren ze vervolgens eigen activiteiten en een eindevenement. Om ze hierin te ondersteunen wordt een reeks workshops omtrent evenementenorganisatie aangeboden.

Parallel hieraan doorlopen deelnemers een individueel coaching-traject gericht op zelfregie en arbeidsparticipatie en sluiten zij een seizoen af met een interne training voor hulpcoach of festival assistent. Op deze wijze worden zij begeleidt richting een baan, stage en, of (vervolg)opleiding.

B-Challenged werkt met jongeren in de leeftijd vanaf 16. Dit zijn voornamelijk jongeren met een zorgachtergrond, ontwikkelingsachterstand en, of met een verhoogd risico voor sociale uitsluiting en criminaliteit. Tegelijkertijd zijn het jongeren die graag verandering willen in hun leven, andere mensen willen leren kennen, affiniteit hebben met cultuur en deel willen nemen aan het sociaal-maatschappelijke verkeer. Zelf weten ze de ingangen niet of zijn (nog niet) competent genoeg dit zelfstandig te realiseren. B-Challenged ondersteunt ze hier onder andere bij door het EventHands-programma.

Binnen het EventHands-programma wordt cultuur ingezet als middel voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Jongeren helpen in de uitvoering van diverse festivals en evenementen door heel Nederland. Met de opgedane inspiratie en (werk)ervaring organiseren ze vervolgens eigen activiteiten en een eindevenement. Om ze hierin te ondersteunen wordt een reeks workshops omtrent evenementenorganisatie aangeboden.

Parallel hieraan doorlopen deelnemers een individueel coaching-traject gericht op zelfregie en arbeidsparticipatie en sluiten zij een seizoen af met een interne training voor hulpcoach of festival assistent. Op deze wijze worden zij begeleidt richting een baan, stage en, of (vervolg)opleiding.