Handboek


Na zeven jaar pionieren en ontwikkelen en tweeënhalf jaar onderzoek, staat de organisatie en uitvoering van het EventHands-programma beschreven in een helder vormgegeven handboek. Deze inhoud biedt een fundamentele basis voor verdere groei en opzet van aanverwante programma’s.

In de hoop meer jongeren te kunnen bedienen is het handboek in december 2014 uitgegeven en te bestellen via onze site. Het handboek vormt een naslagwerk voor professionals die vergelijkbare projecten willen opzetten, zelf met jongeren werken of aansluiting zoeken op het actuele Jeugdbeleid.

Het programma gaat uit van Positief Jeugdbeleid, dit is een benaderingswijze gericht op het versterken van kwaliteiten en talent door middel van empowerment en verbindt de domeinen Zorg, Welzijn en Arbeid.

De onderliggende methode van het programma laat zich vatten onder de noemer; Culturele zorginterventie. Deze interventie is breed toepasbaar, omdat het: 1) inzetbaar is voor een bredere doelgroep dan waar EventHands zich primair op richt, 2) verbonden kan worden aan de hele culturele industrie en 3) zorgtrajecten verkort, dan wel voorkomt.

Methodisch handboek “EventHands: Van zorgvraag naar zelfregie” ISBN: 978-90-822837-0-9

ISBN: 978-90-822837-0-9